Luật đất đai 2023 sẽ có gì ? (Bản dự thảo)

Luật đất đai 2023

Luật đất đai 2023nghị định 18 đang gây ra những biến đổi tâm lý đầu tư bất động sản, vậy nó có những nổi dung chính nào

Về bản thảo Luật đất đai 2023

1. Bỏ khung giá đất, có phương pháp để xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường

Để hoàn thiện cho cơ chế xác định giá đất, Nghị quyết Trung ương có quy định: Bỏ khung giá đất, có cơ chế và phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc của thị trường, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất.

(Hiện hành, khung giá đất đang được quy định tại Nghị định 96/2019/NĐ-CP, đây là cơ sở để các địa phương ban hành bảng giá đất cho giai đoạn từ năm 2020-2024).

Trung ương xây dựng các tiêu chí và quy trình kiểm tra, giám sát địa phương trong quá trình xây dựng bảng giá đất. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định và kiểm tra, giám sát công việc thực hiện giá đất.

Có cơ chế hữu hiệu nhất để nâng cao chất lượng công tác định giá đất, bảo đảm về tính độc lập của hội đồng thẩm định giá đất, cũng như năng lực của tổ chức tư vấn xác định giá đất, năng lực và đạo đức của đội ngũ định giá viên.

Bên cạnh đó là bổ sung, hoàn thiện mọi quy định để bảo đảm công khai, minh bạch, cụ thể như: Công khai giá đất, bắt buộc giao dịch thông qua sàn giao dịch, thanh toán qua các ngân hàng, không dùng tiền mặt; phải xử lý nghiêm các vi phạm…

2. Đánh thuế cao hơn đối với những người sở hữu nhiều bất động sản

Nhằm hoàn thiện cho cơ chế, chính sách tài chính về đất đai, Ban Chấp hành Trung ương đã có yêu cầu về quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, có nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, hoặc bỏ đất hoang.

Đồng thời, có chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi cho đầu tư; đối với hộ nghèo, đồng bào thiểu số, gia đình có công với cách mạng; những địa phương nào được quy hoạch sản xuất nhằm mục đích bảo đảm an ninh & lương thực quốc gia, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ, hay rừng đặc dụng…

(Hiện hành, chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất đối với các hộ nghèo thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 45/2014/NĐ-CP; đối với người có công thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 131/2021/NĐ-CP.)

3. Mở rộng đối tượng và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Theo quy định mới hiện hành, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ các gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 44 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trong thời gian tới sẽ ban hành quy định mở rộng đối tượng và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, để phù hợp hơn với đặc điểm và điều kiện của từng vùng, từng địa phương, với việc chuyển đổi về nghề, việc làm, lao động ở nông thôn.

Bên cạnh đó, xây dựng những quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp.Xây dựng cơ chế, các chính sách phù hợp và tổ chức thực hiện việc thu hồi đất giao khoán không đầu tư đến từ các công ty nông, lâm nghiệp về địa phương quản lý và thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo như quy định, phù hợp hơn với điều kiện của từng địa phương, từng vùng, miền.

Có chính sách phù hợp hơn để ưu tiên giao đất cho các đồng bào dân tộc đang thiếu đất sản xuất, cùng với các cơ chế hiệu quả hơn để ngăn chặn người dân chuyển nhượng sau khi đã được giao đất.

Trên là một số ý chính bản dự thảo Luật đất đai 2023 đang đề cập, hy vọng sẽ giúp anh chị có các quyết định đúng trong việc đầu tư BDS

Xem thêm file:

Bổ sung một số quy định vào Luật đất đai 2023

https://drive.google.com/…/1TWsml86McvfrORII8kV…/view…

Dự thảo Luật đất đai 2023

https://docs.google.com/…/17LWhN3tHuvGq8DssCuXl…/edit…

Nguồn : Hùng Ben

Về nghị định 18 ảnh hưởng gì đến việc đầu tư BĐS

Nhận định thêm từ anh Trần Minh, một nhà đầu tư cá nhân nhiều kinh nghiệm cũng giúp bạn có cái nhìn tốt hơn khi nghị định thành luật đi vào thực tế

70% Cơ hội đầu tư BĐS dễ đã mất nếu nghị quyết 18-NQ/TW đi vào thực tế

Như một là xác định bđs là ngành KT quan trọng vì thế các biện Pháp tăng cường quản lý sẽ đc áp dụng chặt chẽ, các tình trạng xấu, điêu quan, bôi đen đỏ, tách thửa phân lô sẽ hạn chế… cơ bản loại đc kiểu làm giàu nhanh nhất trong BĐS là phân lô bán nền chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Hai là xác định giá đất theo giá thị trường, như vậy cũng hết thời đầu cơ sóng đấu giá, hết thời ôm đất chờ đền bù, nếu xác định giá đúng người chủ đất sẽ đc lợi. Tuy nhiên cũng khiến các cđt phải cân đối lại giá bán vì giá đền bù tăng.

Ba thanh toán tiền sử dụng đất qua ngân hàng, bđs từ xưa vốn là kênh trú ẩn, rửa tiền, tích lũy tài rất nhiều, nếu mọi giao dịch qua ngân hàng thì thời của tranh – nghệ thuật, đồ cổ, đồng hồ hiệu, kim cương … sẽ được nhiều người giàu săn tìm. Bđs cao cấp cũng ảnh hưởng đáng kể.

Tư là minh bạch thông tin QH, dự án. Nếu mọi người dân nơi có dự án, Qh nắm dc thông tin, lại có đọc sách Đầu tư bất động sản cá nhân cùng Trần Minh thì dân đầu cơ đầu tư đất hết cửa, chỉ còn nước thu về cửa mình thôi.

Năm là đánh thuế tài sản người có 2 tài sản trở nên và thu thuế sử dụng. Như vậy kỷ nguyên đầu tư đất nền sẽ hết dần, sau là đầu tư nhà là chính, sẽ như các nước phát triển.

Sáu là phát triển chiến lược nhà Quốc gia, vậy là sau nhiều năm khi xây nhà bán cho người giàu. Thì nhà cho người ít tiền sẽ có. Tuy nhiên khoảng cách, phân chia khu vực sống giàu nghèo sẽ rõ ràng hơn.

Bẩy là thời hạn chung cư, cái này thì không có gì mới sẽ phải làm thôi, giá nhà đất sẽ tăng mạnh…

TÓM LẠI:

Với nghị quyết 18 thì mọi thứ rõ ràng, minh bạch, được quản lý chặt chẽ nhà nước sẽ có lợi trong việc quản lý điều hành, giám sát, thu thuế bđs.

Với cđt thì qua thời lãi đậm khi làm dự án bđs, tập trung phân khúc thấp phát triển các hệ sinh thái bao quanh.

Với môi giới bất động sản thì chắc sẽ giảm 50% số lượng như hiện nay. Khi yêu cầu hành nghề có chứng chỉ, giấy phép…Với người sử dụng, người mua nhà thì ai cũng có nhà, tuy nhiên sẽ phân cấp khu giàu – khu nghèo.

Với chủ đất thì có giá, có quyền lợi lớn hơn.

Với nhà đầu tư, đầu cơ thì cơ bản 70% cơ hội đầu tư bđs dễ đã qua đi khi nghị quyết 18 đi vào thực tế. Ngay từ bây giờ phải thay đổi chiến lược đầu tư bđs cá nhân cho phù hợp thời kỳ mới.

Trả lời