Kế hoạch sử dụng đất huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 2021 – 2022

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Di Linh

Những dự án sẽ triển khai ở huyện Di Linh theo kế hoạch sử dụng đất.

Di Linh là một huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng. Huyện Di Linh nằm ở trung tâm tỉnh Lâm Đồng, trên cao nguyên Di Linh. Có diện tích vào khoảng 1.614,64 km². Huyện Di Linh có 19 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Di Linh (huyện lỵ) và 18 xã: Bảo Thuận, Đinh Lạc, Đinh Trang Hòa, Đinh Trang Thượng, Gia Bắc, Gia Hiệp, Gung Ré, Hòa Bắc, Hòa Nam, Hòa Ninh, Hòa Trung, Liên Đầm, Sơn Điền, Tam Bố, Tân Châu, Tân Lâm, Tân Nghĩa, Tân Thượng.

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Di Linh

Ngày 01/03/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định số 442/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Di Linh. Theo quyết định này, có thể kể đến một số dự án trên địa bàn huyện như:

– Mở rộng Trường THPT Nguyễn Huệ. Nằm trên địa bàn xã Tân Lâm. Tổng diện tích dự án là 0,68 ha.

– Đất giáo dục trong khu dân cư Hòa Ninh. Do công ty trà Kinh Lộ làm chủ đầu tư dự án. Nằm trên địa bàn xã Hòa Ninh. Tổng diện tích dự án là 2,02 ha.

– Nâng cấp, mở rộng tuyến QL 28 qua thị trấn Di Linh.

– Đường nội thị thị trấn Di Linh (giai đoạn 2).

– Nâng cấp đường liên xã Hòa Ninh – Hòa Bắc và xây dựng 02 tuyến đường đối nội thuộc khu quy hoạch Hòa Ninh.

– Đường nội thị thị trấn Di Linh (Đuờng Mọ Cọ, Ka Đen, Trần Phú) chuyển tiếp thực hiện một phần.

Ngoài ra, còn nhiều dự án khác như: Thủy điện Đồng Nai I xã Gia Hiệp; Đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Tân Thượng vào lưới điện quốc gia – Dự án nhà máy thủy điện Tân Thượng,…

TÀI LIỆU HỮU ÍCH

Xem chi tiết : Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Di Linh – Lâm Đồng

Xem chi tiết Danh mục các dự án thực hiện trên địa bàn huyện Di Linh năm 2021 TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch giao thông huyện Di Linh TẠI ĐÂY.

Trả lời