Huyện Di Linh đề xuất Khai thác quỹ đất hai bên tuyến cao tốc Dầu Giây – Liên Khương

ban do di linh lam dong

Ngày 6/6/2022, UBND huyện Di Linh phát đi Báo cáo số 196/BC-UBND gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc rà soát, đề xuất quy hoạch quỹ đất của địa phương hai bên tuyến đường cao tốc phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Theo đó, UBND huyện Di Linh cho biết, trong quá trình triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Di Linh đã cùng với đơn vị tư vấn làm việc với UBND các xã (có tuyến cao tốc đi qua) để xác định vị trí và quy hoạch quỹ đất dọc tuyến đường cao tốc phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Qua đó, kết quả theo Bản đồ dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã xác định được 3 vị trí khu vực đất với tổng diện tích khoảng 250ha đề xuất quy hoạch khu dân cư.

Cụ thể, vị trí 1 nằm tại vị trí gần giáp ranh giữa 3 xã Liên Đầm, Tân Châu và thị trấn Di Linh, với diện tích khoảng 50ha.

Vị trí 2 nằm tại vị trí xã Tân Châu (gần vị trí quy hoạch cụm công nghiệp Liên Đầm – Tân Châu theo quy hoạch vùng huyện), với diện tích khoảng 90ha.

Vị trí 3 nằm tại vị trí gần giáp ranh giữa 2 xãTân Châu và Tân Nghĩa, với diện tích khoảng 110ha.

Cũng theo UBND huyện Di Linh, việc định hướng các vị trí quy hoạch khu dân cư trên cơ bản phù hợp với Quy hoạch vùng đang được UBND huyện triển khai thực hiện và được UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Xây dựng tại Báo cáo số 118/BC-UBND ngày 19/4/2022. Trong đó có nội dung “Phát triển thêm mới 2 điểm dân cư nông thôn tại xã Tân Châu”.

Trả lời