Bồi thường đất nông nghiệp theo Luật Đất đai 2024, 3 quy định cần nắm

Bồi thường đất nông nghiệp theo Luật Đất đai 2024

( Thông tin bất động sản ) – Theo Luật Đất đai vừa được thông qua bởi Quốc Hội, nhiều người dân đang tò mò về cách thức bồi thường đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân. Điều 96 của Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, chi tiết quy định về bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình và cá nhân như sau:

Bồi thường đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân theo Điều 95 của Luật này sẽ được thực hiện bằng cách cung cấp đất nông nghiệp mới, tiền bồi thường hoặc đất có mục đích sử dụng khác ngoài loại đất bị thu hồi, hoặc cung cấp nhà ở.

3 quy định cần nắm khi Bồi thường đất nông nghiệp theo Luật Đất đai 2024

Hạn mức bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như sau:

 • Đầu tiên, diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích nằm trong hạn mức quy định tại Điều 176 và Điều 177 của Luật này, cùng với diện tích đất do được thừa kế.
 • Thứ hai, đối với diện tích đất nông nghiệp nhận chuyển quyền sử dụng vượt quá hạn mức trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, việc bồi thường và hỗ trợ sẽ tuân theo quy định của Chính phủ.
 • Thứ ba, đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nếu người sử dụng đất là hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật này, việc bồi thường sẽ tuân theo quy định của Chính phủ.

Tóm lại, theo quy định mới nhất của Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024, việc bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình và cá nhân được thực hiện theo những quy định đã nêu trên.

Người dân sẽ được lợi ra sao khi áp dụng luật đất đai sửa đổi ?

Từ 2025, đất nông nghiệp bị thu hồi có thể được bồi thường bằng nhà ở?

Theo đó, tại khoản 1 Điều 96 dự thảo Luật Đất đai 2024 có quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường bằng:

 • Đất nông nghiệp hoặc
 • Tiền hoặc
 • Đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc
 • Nhà ở.

So với quy định hiện hành, tại Điều 74, Điều 77 Luật Đất đai 2013 quy định đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thì việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Bên cạnh đó, tại khoản 6 Điều 111 dự thảo Luật Đất đai 2024 cũng nêu hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở mà đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định mà có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở thì được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Như vậy, theo quy định nêu trên, từ năm 2025, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện bồi thường theo quy định thì có thể được bồi thường bằng nhà ở.

Ngoài ra, trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi thường bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với người có đất thu hồi nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc nhà ở.

(Khoản 2 Điều 91 dự thảo Luật Đất đai 2024)

Điều kiện được bồi thường về đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi ?

Theo khoản 1 Điều 96 dự thảo Luật Đất đai 2024 thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi phải đáp ứng điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 dự thảo Luật Đất đai 2024 như sau:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
 • Có quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 137 dự thảo Luật Đất đai 2024;
 • Nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật từ người có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai;
 • Được sử dụng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Nội dung trên được trích từ bản dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được cập nhật mới nhất đến ngày 18/01/2024. Bài viết sẽ được tiếp tục khi có toàn văn Luật Đất đai 2024.

Lợi thế của những người đang sở hữu đất nông nghiệp tại Di Linh - Lâm Đồng ?

Lợi thế của những người đang sở hữu đất nông nghiệp tại Di Linh – Lâm Đồng ?

Với đặc trưng là vùng đất phát triển nông nghiệp thì Di Linh sẽ được hưởng nhiều chính sách sau khi luật đất đai sửa đổi được áp dụng

Theo quy định mới nhất của Luật Đất đai năm 2024, nếu người dân sở hữu nhiều đất nông nghiệp và đất đó bị thu hồi, họ sẽ được hưởng một số lợi ích quan trọng. Dưới đây là những lợi ích mà người dân có thể mong đợi:

 1. Bồi thường đất: Người dân sẽ được bồi thường đất nông nghiệp bị thu hồi theo quy định tại Luật Đất đai. Bồi thường có thể bao gồm cung cấp đất nông nghiệp mới, tiền bồi thường, đất có mục đích sử dụng khác ngoài loại đất bị thu hồi, hoặc cung cấp nhà ở. Điều này giúp đảm bảo rằng người dân không mất đi một phần quan trọng của tài sản nông nghiệp của mình và có thể tiếp tục hoạt động sản xuất.
 2. Hỗ trợ và chính sách: Đối với những người dân sở hữu diện tích đất nông nghiệp vượt quá hạn mức quy định, quy định mới cũng đề cập đến việc hỗ trợ và chính sách từ phía Chính phủ. Điều này đảm bảo rằng người dân sẽ được đền bù công bằng và có thể chuyển quyền sử dụng đất một cách hợp lý.
 3. Đảm bảo quyền sở hữu: Luật Đất đai cũng quan tâm đến những người dân không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trong trường hợp này, người dân sẽ được bồi thường theo quy định của Chính phủ, đảm bảo quyền lợi và tài sản của họ không bị thiệt hại.
 4. Bảo vệ tài sản: Quy định mới nhất về bồi thường đất nông nghiệp giúp bảo vệ tài sản của người dân. Thay vì mất đi đất một cách đột ngột và không công bằng, họ có quyền nhận được đền bù xứng đáng để đảm bảo sự ổn định và tiếp tục hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Tóm lại

Theo quy định mới nhất theo Luật Đất đai 2024 về bồi thường đất nông nghiệp mang lại lợi ích cho người dân. Bằng cách đảm bảo quyền lợi tài sản và đền bù công bằng, người dân có thể tiếp tục hoạt động sản xuất nông nghiệp và bảo vệ tài sản của mình.

Hi, mình là Kha Founder DiLinh.com.vn

Tư vấn đầu tư bất động sản Di Linh - Lâm Đồng 

Zalo - Phone 0903 929 790 

Nếu những giá trị mình chia sẻ giúp ích cho bạn,
hãy mời mình một ly cafe nhé. Cảm ơn bạn.

Ví điện tử Momo

SĐT: 0903929790
Tên chủ tài khoản: HUYNH TRUNG UY KHA

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

Số tài khoản: 0331000494455
Chi nhánh: HCM
Tên chủ tài khoản: HUYNH TRUNG UY KHA

TIN VIP NỔI BẬT

[ HOT ] XÁC THỰC ĐẤT CHO KHÁCH Ở XA

Xác thực đất từ xa cho khách hàng, tránh lừa đảo, mất thời gian công sức đi xem không đúng thực tế. >>> Xem Thêm

[ HOT ] TÌM KIẾM ĐẤT THEO NHU CẦU CHO KHÁCH HÀNG

Tìm kiếm đất theo nhu cầu cho khách hàng mua đầu tư, mua nghĩ dưỡng, giấy tờ pháp lý rõ ràng. >>> Xem Thêm

[ HOT ] TỔNG HỢP NHỮNG LÔ ĐẤT ĐẸP TẠI DI LINH - LÂM ĐỒNG

Dilinh sẽ đưa ra những lô đất vườn nghĩ dưỡng, nhà phố, đất nền, đất mặt tiền có vị trí đẹp, giá tốt để khách hàng có thêm lựa chọn khu đất đẹp, giá trị sinh lời cao >>> Xem Thêm

TIN ĐĂNG BẤT ĐỘNG SẢN
BÀI VIẾT HAY
Bồi thường đất nông nghiệp theo Luật Đất đai 2024, 3 quy định cần nắm

( Thông tin bất động sản ) – Theo Luật Đất đai vừa được thông qua bởi Quốc Hội, nhiều người dân đang tò mò về cách thức bồi...

Nhà đất Di Linh có những diễn biến như thế nào trong tương lai?

Thông tin UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Di Linh đến năm 2035, với tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này...

Phê duyệt Quy hoạch 1/500 khu dân cư ngã 3 xã Hoà Ninh huyện Di Linh

Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư đoạn ngã 3 xã Hòa Ninh đi Hòa Trung – Hòa...

Giao dịch đất nền tháng 8/2023 Lâm Đồng

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng phát đi công văn báo cáo thông tin, dữ liệu về số lượng giao dịch, giá giao dịch các loại hình Bất động sản thông...

Quy hoạch sử dụng đất và Bản đồ quy hoạch 2030 huyện Di Linh

Huyện Di Linh nằm ở trung tâm tỉnh Lâm Đồng, trên cao nguyên Di Linh và có vị trí địa lý: Huyện lỵ của huyện là thị trấn Di Linh, cách Thành phố...

Quy hoạch hệ thống đô thị huyện Di Linh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050

Với những ai đang đầu tư BDS Di Linh thì việc nắm thông tin Quy hoạch đô thị Di Linh thị rất quan trọng vì có thể giúp nhà...

Di Linh – Tiềm năng và triển vọng của thị trường bất động sản

Di Linh là một huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm ở phía bắc của tỉnh, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 60 km. Với diện tích tự...

Điều kiện phân lô, tách thửa tại Di Linh Lâm Đồng mới nhất 20-08-2023

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp mới đây đã ký ban hành quyết định số 51/2023/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp...

Trả lời